شرکت زیلن

اختتامیه

اختتامیه اولین دوره طراحی صفحات وب

اولین دوره طراحی پیشرفته صفحات وب در دانشگاه بزرگ خلیج فارس به مدت 3 ماه برگزار شد. اختتامیه این دوره در واحد کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس ، که به دعوت تیم زیلن ، با حضور رییس این واحد و کارشناس این واحد ، برگزار شد. ... ادامه مطلب